Bildiri Gönderimi

Son Bildiri Gönderim Tarihi 9 Ekim 2020

EDAD Kongresi’nde kongre katılımcıları tarafından poster ve sözel bildiri sunumları yapılacaktır. Kongrede sunulacak posterler ve sözel bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. Bildirilerin içeriği araştırmacıların sorumluluğundadır.

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak online sistem üzerinden gönderilmelidir. Online sistem üzerinden gönderilmeyen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilmiş olan bildirilerde yazarlar tarafından değişiklik yapılması mümkün değildir. Bilimsel komitenin kabul öncesi değişiklik talep etmesi durumunda muhatap yazar ile iletişime geçilecektir. Kabul edilen posterler ve sözel bildiriler, kongre programı ile birlikte özet kitapçığında yayınlanacaktır. Katılımcılar, sadece bir sunum yapabilirler (1 adet poster veya 1 adet sözel bildiri).

Poster ve Sözel Bildiri sunumu yapacak kişilerin mutlaka kongreye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Tüm sunumlar, en fazla 5 anahtar kelime seçebilir. En az iki anahtar kelime olmalıdır. EDAD, özeti kimin teslim ettiğine bakmaksızın, yalnızca, özette yer alan sunum yapacak yazarla iletişime geçecektir. Bu nedenle, sunum yapacak yazar için doğru e-posta adresi/telefon numarası yazdığınızdan emin olunuz.

Yazım Kuralları
Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, her iki dilde de hazırlanmalıdır.
Dijital Kongrede asılacak Posterler Türkçe olarak hazırlanacak, Sözel Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
Bildiri sunumu yapacak olan araştırmacının kim olduğu (adının altını çizmek suretiyle) ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.
Çalışmaya dahil olan tüm araştırmacıların isimleri, bağlı bulundukları üniversite isimleri belirtilmelidir.
Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri ayrı paragraflar halinde belirtilmelidir. Bildiri özet metni 300 kelimeyi aşmamalı (Başlık, araştırmacı isimleri ve adresler hariç), resim, tablo ya da grafik içermemelidir.
Amaç: Ulaşılmak istenen hedefi ve bu hedefin neden önemli olduğunu net bir şekilde belirtmelidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma sırasında kullanılan yöntemler, örnek tipi, sayısı, araç, gereç, firma isimleri bildirilerek kullanılan mataryeller ve istatistiksel analiz yöntemleri belirtilmelidir.
Bulgular: Araştırmanın amacını vurgulayan tüm bulgular ve “p” değerleri bildirilmelidir.
Sonuçlar: Bu bölümde; çalışmanın cevap bulmayı amaçladığı sorunun cevabına ilişkin sonuçlar bildirilmeli ve klinik açıdan yorumlanmalıdır.
Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
Elektronik poster sunumlar, Sanal kongre platformu içinde oluşturulan e-poster alanında izlenebilecektir.
PowerPoint formatında yazı, tablo ve şekiller ile hazırladığınız dosyayı farklı kaydet diyerek PDF formatında kaydederek 15 Ekim 2020 tarihine kadar edad2020@k2-events.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Poster içeriği 1 metre uzaklıktan okunabilir büyüklükte hazırlanmalıdır.
Sözel Bildiri oturumları kabul edilecek bildirilere göre belirlenerek, bildiri sahiplerine değerlendirme sonuçları ile birlikte tüm detaylar iletilecektir.
Kabul edilen sözel bildiri sahipleri, bildiri sunumlarını bir ZOOM linkine kaydetmesi ve bu kaydı 15 Ekim 2020 tarihine kadar edad2020@k2-events.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0216 428 95 51 numaralı telefondan ya da edad2020@k2-events.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için her sunum için bir araştırmacının kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 9 Ekim 2020’dir. Değerlendirme sonuçları en geç 10 Ekim 2020 tarihinde bildiri sahibi olan araştırmacıya e-posta yolu ile bildirilecektir.

Poster ve Bildiri Sunumları Bilimsel Komitesi
Prof. Dr. Tonguç Sülün (Başkan)
Prof. Dr. Daniel Edelhoff
Prof. Dr. Roberto Sorrentino
Prof. Dr. Rafael Calixto
Prof. Dr. Camillo D’Archangelo
Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı
Doç. Dr. Juan Arias Romero
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Umut Aslan